Ograniczenia wiekowe przy zabiegach wstawiania implantów zębowych

Wszczepienie implantów zębowych, czyli sztucznych uzupełnień protetycznych, zapewnia nie tylko zadowalający efekt estetyczny wypełniający lukę po utraconym zębie (bądź zębach), ale także skutecznie chroni m.in. przed rozsunięciem lub przekrzywieniem uzębienia i umożliwia zachowanie jego pełnych funkcji. Czy w każdym wieku można zastosować taką metodę odbudowy braków zębowych? Dowiedz się, jaka jest dolna oraz górna granica wiekowa.

W jakim wieku najwcześniej można uzupełnić braki zębowe implantami?

Chociaż utrata zęba lub zębów może zdarzyć się w każdym wieku, to już uzupełnienie powstałej luki implantami zębowymi nie zawsze jest możliwe. Osoby, które zastanawiają się nad wszczepieniem implantów zębowych, muszą wziąć pod uwagę, że najwcześniej można to zrobić, gdy wzrost kostny pacjenta będzie zakończony. Przyjmuje się, że zwykle ma to miejsce nie wcześniej niż przed 18. rokiem życia, jednak u każdego może nastąpić to nieznacznie wcześniej lub później. Z badań wynika, że u kobiet pełny rozwój kości można stwierdzić nawet 2 lata wcześniej niż u mężczyzn. Aby jednak upewnić się, jak wygląda stan kości u młodego pacjenta, przed wszczepieniem implantów zębowych, konieczne jest wykonanie badania wieku kostnego – w tym celu specjalista zleca badanie RTG dłoni i nadgarstka lub kolana (ich kostnienie wskazuje aktualny wiek kostny). Tym samym leczenie implantologiczne nie jest przeznaczone dla dzieci, u których rozwój kości nie jest jeszcze zakończony, a np. utraciły ząb w wyniku urazu.

W jakim wieku najpóźniej można wstawić implanty zębowe?

– Należy podkreślić, że nie istnieje górna granica wieku, do której można wszczepiać implanty zębowe. Jeśli u seniora nie występują przeciwwskazania, to bez względu na jego wiek, można zastosować u niego sztuczne uzupełnienia zębowe – podkreśla specjalista z kliniki stomatologicznej Unimedex ze Szczecina.

Tym samym u większości pacjentów w podeszłym wieku wszczepia się implanty zębowe bez dodatkowych procedur medycznych. I tak oprócz stosowania implantów zębowych w pojedynczych lukach zębowych, osadza się na nich m.in. mosty protetyczne, które stosuje się u pacjentów mających luki po kilku zębach znajdujących się obok siebie lub protezy, które stanowią świetne rozwiązanie w przypadku bezzębia i cieszą się większą popularnością niż protezy ruchome. Aby to jednak było możliwe, osoby w podeszłym wieku muszą mieć dobry, ogólny stan zdrowia oraz prawidłowe struktury tkanki kostnej. Niestety, choroby ogólne (np. nowotwory, nieustabilizowana cukrzyca) stanowią przeciwwskazania do wszczepienia implantów, a zanik lub zmiany w kości mogą wymagać wykonania wcześniejszych zabiegów regeneracyjnych kości.