Technologia strip-till. Co to takiego?

Rolnictwo, podobnie jak inne dziedziny gospodarki, ulega systematycznym przemianom. Co pewien czas pojawiają się w nim nowości, zarówno w metodach uprawy gleby, jak i konstrukcji czy działaniu maszyn. Jednym z nowszych pomysłów, który obecnie zdobywa popularność wśród rolników, jest technologia strip-till. Czym jest ta nowa metoda uprawy gleby i jakie są jej zalety?

Strip-till czyli uprawa pasowa

Technologia pasowej uprawy gleby pojawiła się w Polsce niedawno, a miejscem jej narodzin są Stany Zjednoczone. Nie jest to przypadkowe, gdyż ten specyficzny kraj dysponuje ogromnymi przestrzeniami pól uprawnych, na których odpowiednia organizacja pracy jest niezbędna do wykonania wszystkich zadań w terminie. W przypadku technologii strip-till z pewnością można mówić o znacznej oszczędności czasu. Jest ona wynikiem wykonania wielu czynności polowych podczas jednego przejazdu maszyny.

Na czym polega uprawa w technologii strip-till? Przygotowanie i nawożenie gleby w tym systemie odbywa się tylko w tych miejscach, które są bezpośrednio przeznaczone do sadzenia i rozwoju roślin. Po przejeździe maszyny na polu pojawiają się pasy spulchnionej ziemi na przemian z leżącymi między nimi strefami ubitymi. Takie rozwiązanie sprawia, że nasiona otrzymują znacznie lepsze warunki do rozwoju. Wynika to z faktu, że:

  • ziemia spulchniona lepiej przyswaja wilgoć i nawozy, które nie rozprzestrzeniają się w pasach ziemi ubitej,
  • strefy uprawiane szybciej się ogrzewają, tworząc korzystne warunki do rozwoju nasion,
  • warunki glebowe w pasach ziemi ubitej nie sprzyjają rozwojowi roślin, co znacznie ogranicza rozwój chwastów.
  • częściowe spulchnienie gleby ogranicza jej wysychanie, sprzyjając lepszej gospodarce wodnej,
  • pas uprawiany jest lepiej napowietrzony.

Pasowa uprawa gleby sprawia, że wzrasta intensywność życia biologicznego w strefach spulchnianych i napowietrzonych. Można tu mówić o oszczędnościach i kumulowaniu się całego potencjału glebowego, nawozowego czy biologicznego w wyznaczonych strefach, bez potrzeby ich marnowania na te obszary, w których nic nie rośnie.

Korzyści, jakie niesie ze sobą technologia strip-till

Każda nowa technologia zawsze w pierwszej kolejności jest analizowana pod kątem korzyści, jakie za sobą niesie. W przypadku uprawy pasowej z pewnością jest nią ogromna oszczędność czasu. Zapewnia ją wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności podczas jednego przejazdu maszyny. W tradycyjnych metodach każda orka, bronowanie, siew czy nawożenie wymagały stosowania innego zestawu maszyn i kolejnych przejazdów po polu. W uprawie pasowej maszyny, jakie zapewnia firma Kagro, podczas jednego przejazdu przygotowują i napowietrzają glebę, nawożą ją do głębokości 30 cm, wykonują uprawę przedsiewną i umieszczają w niej nasiona, a następnie zagarniają i dociskają glebę. Stąd wynika, że są to zaawansowane technologicznie i skomplikowane konstrukcyjnie zestawy, które wymagają też zastosowania solidnego ciągnika. Wysoki koszt ich zakupu jednak szybko się zwraca chociażby poprzez oszczędność paliwa niezbędnego do realizacji wielu przejazdów. Dostępne w Polsce maszyny sprzyjają pasowej uprawie roślin takich jak buraki cukrowe, warzywa czy kukurydza.