Produkcja różnych modeli biologicznych oczyszczalni ścieków

Działanie biologicznych oczyszczalni nie jest uzależnione od rodzaju gruntu czy poziomu wód gruntowych. To bardzo wygodne i w praktyce bezobsługowe instalacje.

Czym szczególnym wyróżniają się przydomowe oczyszczalnie biologiczne?

Budowa tradycyjnych przydomowych drenażowych oczyszczalni ścieków, acz mało skomplikowana wiąże się z pewnymi ograniczeniami natury prawnej i technicznej, o których mówią nam pracownicy firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Łodzi. Przede wszystkim można je budować na gruntach o stosunkowo dobrej przepuszczalności oraz w taki sposób, aby odległość dna drenażu od poziomu lustra wód gruntowych nie była mniejsza niż 1,5 m. Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki i nie można w naturalny sposób tej odległości zachować, to należy zbudować odpowiednie kopce filtracyjne i przepompownię ścieków, co znacząco podnosi koszt całej inwestycji i w praktyce jest nieopłacalne. Oczyszczalnie drenażowe wymagają stosunkowo dużej powierzchni, więc ich budowanie na małych działkach jest mocno utrudnione. Poza wszystkim należy zdawać sprawę z tego, że drenaż z czasem się zapycha i wymaga okresowego czyszczenia. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są instalacją zupełnie odizolowaną od gruntu rodzimego, na którym zostają posadowione, w związku z czym nie dotyczy ich ani problem wysokości poziomu wód gruntowych ani przepuszczalność tegoż gruntu. Typowa biologiczna oczyszczalnia ścieków składa się z 3 do 5 zbiorników wytwarzanych najczęściej z żywic poliestrowych zbrojonych szklanym włóknem, dzięki czemu są one wysoce trwałe, szczelne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, a przy tym wszystkim mają bardzo małą wagę.

Zasada działania przydomowego biologicznego reaktora ściekowego

Podstawę działania omawianych tu oczyszczalni stanowią:  fluidalne, aktywne i samo-oczyszczające się złoże (filtr) biologiczne, reaktor składający się najczęściej z trzech komór, sterownik i kompresor dozowania powietrza, system napowietrzania złoża aktywnego oraz system zwrotu osadu wtórnego.

Pierwszy etap pracy reaktora biologicznego polega na wstępnym, beztlenowym oczyszczeniu ścieków w tzw. komorze denitryfikacyjnej. Wstępnie oczyszczone ścieki trafiają następnie komory nitryfikacji, gdzie są dalej czyszczone, lecz już w procesie tlenowym, a więc przez bakterie aktywnego złoża. Złoże to składa się ze specjalnych kształtek, na których to owe bakterie się namnażają. Aby bakterie mogły żyć i prawidłowo wykonywać swoje funkcje, to cały proces wymaga oczywiście odpowiedniego natlenienia, co realizowane jest przy pomocy odpowiedniego sterownika i kompresora dozujących powietrze w dokładnie dobranych przedziałach czasowych.

Po oczyszczeniu ścieki z takiej instalacji mogą zostać odprowadzone do cieków wodnych czy studni chłonnych, a można też je wykorzystać do celów gospodarczych.

W praktyce urządzenie przydomowe biologiczne oczyszczalnie działają bezobsługowo, a jedynym co należy tutaj czynić to regularnie, nie rzadziej niż raz na 9 miesięcy usuwać nagromadzony osad z komory denitryfikacji.