Obowiązkowe i dobrowolne szkolenia dla firm

Obowiązkowe i dobrowolne szkolenia dla firm

Szkolenia dla firm dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Do przeprowadzenia niektórych szkoleń obligują nas obowiązujące w Polsce przepisy prawa pracy. Natomiast inne formy poszerzania wiedzy i umiejętności pracowników to dobra wola pracodawcy.

Szkolenia obowiązkowe dla nowych pracowników

Jednymi z najpopularniejszych szkoleń dla firm są kursy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Dzieje się tak dlatego, że w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa każdy nowozatrudniony pracownik musi przejść obowiązkowe przeszkolenie z zakresu BHP. W dniu zatrudnienia należy odbyć wstępny instruktaż ogólny i stanowiskowy, natomiast okresowe szkolenie BHP trzeba ukończyć, zanim nowy pracownik przepracuje pół roku albo cały rok.

Co ważne szkolenie okresowe, jak sama nazwa głosi trzeba realizować co jakiś czas. Zależnie od piastowanego stanowiska długość okresu, który upływa od jednego szkolenia do drugiego wynosi 1 rok, 3 lata, 5 lub 6 lat. Im trudniejsze warunki i bardziej niebezpieczna praca tym częściej pracownik musi odświeżać wiedzę z zakresu BHP.

Dodatkowe szkolenia dla firm

Jeśli chodzi o podnoszenie innych kwalifikacji w gronie zatrudnionych warto wiedzieć, że wszystkie inne kursy niż BHP nie są obowiązkowe, co oznacza, że pracodawca nie musi ich finansować. Prawo stanowi jednak, że jeśli pracownik pragnie podwyższać swoje kompetencje, potrzebne mu do pracy, pracodawca powinien mu to umożliwić.

Jakiego rodzaju szkolenia dla firm można przeprowadzić? Jest to oczywiście uzależnione od profilu działalności przedsiębiorstwa. Szkolą się zarówno pracownicy fizyczni, jak i umysłowi. Można udoskonalać specjalistyczne kompetencje, związane na przykład z obsługą konkretnych maszyn i urządzeń, na których pracownicy wykonują obowiązki służbowe. I tak pracownicy linii produkcyjnej będą szkolić się z obsługi nowych funkcjonalności „taśmy”, zaś piloci samolotów – z nowych technologii wdrażanych w obsługiwane przez nich maszyny latające.

Nie można zapominać także o poszerzaniu kompetencji kadry umysłowej. Firmy często korzystają ze szkoleń dla pracowników z zakresu nauki języków obcych, w szczególności angielskiego czy też z kursów dla księgowych, mających nadążyć za stale zmieniającymi się przepisami podatkowymi.

Podsumowując – Szkolenia dla firm to obowiązkowa wiedza z zakresu BHP oraz dodatkowe kursy, zależne od rodzaju działalności i zajmowanego stanowiska.