Na czym polega audyt energetyczny budynku?

Konieczność oszczędzania energii jest sprawą bezdyskusyjną. Wynika to nie tylko z czysto ekonomicznych przesłanek, lecz i z potrzeby ochrony środowiska. Jako że w naszym klimacie przez sporą część roku musimy dogrzewać budynki, więc i w tej sferze można sporo zaoszczędzić. Niestety, eksploatacja starych, niegdyś postawionych budynków pochłania ciągle nadmierne ilości energii. Jak to zmienić i od czego zacząć?

Audyt energetyczny

Chcąc dokonać takiej modernizacji budynku, która znacząco obniży koszty jego funkcjonowania w zakresie zużycia energii, nie możemy działać na oślep i bez precyzyjnie nakreślonego planu. Jak mówią nam specjaliści z firmy GALILEUM z Gliwic, pierwszym krokiem naszego działania powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego, a więc tego, czym w niniejszym artykule się właśnie zajmujemy. Obowiązek przeprowadzania takiego audytu w rzeczywistości dotyczy każdego budynku mieszkalnego i jest on wymagany przez odpowiednie rozporządzenia prawa budowlanego. Mówiąc prościej, jest to ocena zapotrzebowania energetycznego domu. Taka ocena umożliwia dobranie odpowiednich działań prowadzących do obniżenia energochłonności danego obiektu. Dopiero na jej podstawie można opracować właściwe wyceny i ekspertyzy techniczne dotyczące termomodernizacji danej nieruchomości i modyfikacji jej systemu grzewczego. Jak można przypuszczać, audyt energetyczny ma szczególne znaczenie w przypadku starszych budynków, gdyż były one często budowane bez uwzględniania zasad oszczędnego gospodarowania energią. Audyt taki określa m.in. sprawność systemu ogrzewania, zużycie ciepła w typowym sezonie grzewczym, stan techniczny budynku (najczęściej metodą termowizyjną, wyszukiwanie przyczyn nadmiernego zużycia energii itp.

Poszczególne etapy audytu energetycznego budynku

Ostatecznym celem audytu energetycznego budynku jest zmniejszenie jego zapotrzebowania na energię. Skoro tak, to ocena aktualnego zużycia energii i stanu technicznego nieruchomości może być jedynie pierwszym etapem owego audytu. W następnym etapie tej operacji określane są możliwe do zrealizowania usprawnienia zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym. Dotyczyć to może np. docieplenia ścian, stropodachu, podłóg, wymiany okien, modernizacji systemu wentylacji, wymiany kotła i innych tego typu prac, ale także i przeszkolenia pracowników technicznych oraz służb konserwatorskich, ewentualnie wprowadzenia rozliczania kosztów energii lub zmniejszenia zamówionej mocy grzewczej. W kolejnych etapach określana jest wysokość nakładów inwestycyjnych, wielkość oszczędności wynikających z proponowanych zmian, oraz opłacalność całego przedsięwzięcia. Ostatnim etapem audytu energetycznego budynku jest przedstawienie inwestorowi harmonogramu działań oraz wykazu wszystkich czynności formalno-prawnych, które należy przeprowadzić, aby inwestycję można było zrealizować.