Jakie są potencjalne korzyści płynące z badania dna oka

Badanie dna oka, choć dotyczy narządu wzroku, potrafi stanowić podstawę diagnozy również wielu problemów naczyniowych i neurologicznych, a także np. cukrzycy.

Wskazania okulistyczne

Na badanie dna oka możemy zostać skierowani np. w sytuacji, gdy zauważymy u siebie nagłe czy nasilone spostrzeganie błysków światła albo wręcz przeciwnie – czarnych pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia w rozróżnianiu kolorów czy kształtów, ubytki w polu widzenia punktów, zwanych niekiedy mroczkami. Badanie to pozwala bowiem ocenić stan takich elementów oka jak siatkówka, ciało szkliste i nerw wzrokowy, a tym samym wykryć m.in.:

  • odwarstwienie siatkówki,
  • choroby plamki żółtej (jak choćby jej zwyrodnienie, AMD),
  • zapalenie nerwu wzrokowego
  • zmętnienie ciała szklistego
  • jaskrę.

Wskazania neurologiczne

Badanie dna oka wykonuje się ponadto niejako rutynowo po wypadkach lub urazach głowy, u osób tracących przytomność czy wykazujących zaburzenia zmysłu równowagi. – „Obrzęk nerwu wzrokowego, który można dokładnie zaobserwować w przebiegu badania, świadczyć może o poważnych zmianach neurologicznych, np. o guzach czy udarze mózgu – dowiadujemy się w specjalistycznych gabinetach lekarskich Pawlik w Poznaniu.”

Układ krążenia w miniaturze

Podczas badania dna oka wyraźnie widoczne stają się też obecne w narządzie wzroku naczynka krwionośne. To, w jakiej są kondycji, cechować będzie również pozostałe części układu krążenia. Dlatego właśnie dzięki badaniu dna oka da się zdiagnozować schorzenia takie jak choćby miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze – także w stadium, w którym nie dają one żadnych innych objawów! Podobnie zresztą rzecz ma się np. z cukrzycą, jako że stale podwyższony poziom cukru we krwi potrafi uszkadzać naczynia, co doskonale widać podczas omawianego tutaj badania. Pozwala ono ponadto wykrywać choroby krwi: skazy krwotoczne, niedokrwistość, białaczkę.

Badanie dna oka jako badanie przesiewowe

Również osoby, u których zdiagnozowano wymienione wyżej problemy, powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, poddawać się badaniu dna oka. Dzięki temu bowiem można monitorować zarówno ewentualny rozwój choroby, jak i postępy jej leczenia. Z uwagi na wszechstronność badania warto je wykonywać kontrolnie nawet wtedy, gdy zasadniczo nic nam nie dolega. Rekomendowana częstotliwość to raz na trzy lata przed 40. rokiem życia, potem raz na dwa lata, a po pięćdziesiątce co roku. Chyba że mamy np. zaawansowaną krótkowzroczność (więcej niż 3,5 dioptrii sprzyja odwarstwianiu siatkówki) lub przypadki jaskry w rodzinie – wówczas częstotliwość ta może wzrosnąć.