Jak wykonuje się odwierty geologiczne?

Wykonywanie odwiertów geologicznych to jeden z podstawowych elementów prac terenowych. Mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. W jaki sposób dokładniej?

Ogólnie o odwiertach geologicznych

Odwierty geologiczne wykonywane są najczęściej w celu pobrania próbek gruntu do przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych. Wiercenia mogą być wykonywane ręcznie za pomocą lekkich wiertnic, najczęściej ze spalinowym silnikiem lub za pomocą zaawansowanych wiertnic geologicznych, które umożliwiają pobranie próbek nawet z głębokości kilkudziesięciu metrów. Poprzez prowadzenie badań gruntu, czyli analizowanie próbek w laboratorium, możemy określić parametry fizyczne, a tym samym sprawdzić np. przydatność pobranego materiału do wykorzystania jako kruszywo na budowie. Badania mogą określić na przykład wilgotność naturalną, wskaźnik zagęszczenia, kapilarność bierną, gęstość objętościową tzw. szkieletu gruntowego, granicę plastyczności, czy zawartość części organicznych.

Specyficzny rodzaj wierceń – wiercenia ręczne rurowane

Wiercenie ręczne to najprostsza i najbardziej powszechna forma rozpoznawania płytkiego podłoża gruntowego. Sprawdza się doskonale w miejscach niedostępnych dla ciężkiego sprzętu. To metoda mobilna, a więc szczególnie chętnie wykorzystywana dla obiektów liniowych, czyli dróg, linii kolejowych, czy gazociągów. Rury osłonowe są szczególnie ważne w przypadku nawiercania zwierciadła wód gruntowych. Jak mówi nam przedstawiciel laboratorium drogowego i budowlanego BARG, do wierceń ręcznych rurowanych mogą być wykorzystywane różnego rodzaju zestawy świdrów. Świdry to na przykład:

  • świdry okienkowe do wiercenia otworów w gruntach spoistych – plastycznych i twardoplastycznych,
  • świdry spiralne do wiercenia otworów w nawodnionych żwirach,
  • świdry rurkowe do wiercenia otworów w piaskach i gruntach zwartych.

Na koniec warto wspomnieć o dodatkowych elementach, które wchodzą w skład zestawów do wierceń ręcznych. To żerdzie do przedłużania świdrów, pokrętła, przy pomocy których zagłębiamy świder w grunt, rury osłonowe i pokrętła do nich oraz szlamówki do wybierania urobku z rur osłonowych.