Laboratorium akredytowane do badania wody – czy warto go wybrać?

Wykonując badania w Polsce można wybrać laboratorium, które posiada akredytację lub też nie ma jej. Kiedy warto zdać się na akredytację i co w praktyce oznacza fakt, że dane laboratorium ją posiada?

Czym jest laboratorium akredytowane do badania wody?

Laboratorium, które posiada akredytację, oferuje tak naprawdę pełnomocnictwo, nadane przez Polskie Centrum Akredytacji, które jest jednostką oceniającą zgodność laboratorium do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności.

To właśnie Polskie Centrum Akredytacji udziela jednostkom podległym akredytacji, stanowiącej też poświadczenie pewnych kwalifikacji. Zatem laboratorium akredytowane do badania wody jest wpisane do wykazu laboratoriów badawczych akredytowanych w odniesieniu do normy mającej zastosowanie w Polsce i znowelizowanej w 2017 roku – mowa tutaj o normie ISO/IEC 17025. Zgodnie z jej treścią laboratorium akredytowane posiada niezbędne kompetencje, a także bezstronność i spójność działania w zakresie przeprowadzonych badań. Tym samym, korzystając z usług danego laboratorium, klienci a także organy regulacyjne, organizacje i programy mogą wykorzystywać udzieloną akredytację, w oparciu o wskazaną regulację prawną, do potwierdzenia lub uznania kompetencji właśnie tego laboratorium. Aby to zrobić należy sprawdzić zakres akredytacji danego laboratorium.

Laboratorium akredytowane do badania wody – w jaki sposób uzyskiwana jest akredytacja i jak ją sprawdzić?

By sprawdzić akredytację konieczne jest, jak wskazano wyżej, sprawdzenie jej zakresu, a także samego certyfikatu, udzielanego każdej jednostce badawczej w kraju. W praktyce akredytacja zawsze dotyczy, więc konkretnych standardów, jakie każda jednostka spełnia.
Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z 2017 roku odnosi się ona obecnie do badań wzorcowania oraz pobierania próbek, związanych z działaniem danego laboratorium badającego wodę. Co istotne dla klientów laboratoriów – podejście procesowe jest teraz zgodne z nowszymi normami takimi – takimi jak: ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 15189 (wymagania dotyczące jakości i kompetencji laboratoriów medycznych), a także ISO/IEC 17021-1 (wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania).