Jak odbywa się sprzedaż przedsiębiorstwa? Przyczyny, procedura i skutki

Firmę można sprzedać w całości lub przedmiotem transakcji mogą być jej wyodrębnione i zorganizowane części. Kiedy najczęściej dochodzi do procedury sprzedaży przedsiębiorstwa? Jak ona przebiega i jakie niesie za sobą skutki?

Kiedy sprzedać firmę?

Istnieje możliwość sprzedaży każdego wariantu firmy, w tym ej prowadzonej w ramach działalności jednoosobowej, spółki osobowej, spółki akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najczęściej Sprzedaż przedsiębiorstwa jest efektem problemów z jego prowadzeniem. Przyczyną może być między innymi brak środków pieniężnych, czasu, trudniejsze warunki rynkowe, ale również sytuacja rodzinna.

Sprzedaż firmy jest również sposobem na zarobek. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może osiągnąć wysoką cenę sprzedaży, pozwalając założycielowi na uzyskanie środków na nowe projekty biznesowe.

Procedura sprzedaży przedsiębiorstwa

Aby doszło do sprzedaży przedsiębiorstwa, konieczne jest przeprowadzenie szeregu czynności, które umożliwiają przeniesienie praw własności z dotychczasowego na nowego właściciela biznesu.

W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa dochodzi do sprzedaży jego wszystkich składników, których dotyczy umowa, między innymi nieruchomości, ruchomości, zaplecza, materiałów, wyrobów, licencji, patentów, praw autorskich, ale również wierzytelności.

Umowa sprzedaży firmy

Sprzedaż przedsiębiorstwa musi być potwierdzona umową.

Umowa ta powinna być sygnowana notarialnie poświadczonymi podpisami. W sytuacji, gdy sprzedaż obejmuje także nieruchomość, wtedy musi mieć ona formę umowy notarialnej. W przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wystarczy zwykła umowa sprzedaży.

W umowie sprzedaży firmy można uregulować wszystkie kluczowe kwestie dotyczące transakcji, między innymi elementów podlegających sprzedaży, odpowiedzialności za długi.

Jakie skutki powoduje sprzedaż firmy?

Głównym skutkiem sprzedaży przedsiębiorstwa jest przeniesienie praw własności.

Po sprzedaży należy zatem przekazać informacje dotyczące nowego właściciela do rejestrów.

Należy pamiętać o tym, że sprzedaż firmy podlega opodatkowaniu. W tym przypadku pobierany jest podatek dochodowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast nie jest nakładany podatek VAT od towarów i usług.