Dlaczego warto regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w firmach?

„Audyt” to słowo, które wzbudza kontrowersje zarówno u przedsiębiorców, jak i pracowników. Choć w opinii publicznej posiada negatywne skojarzenia, w rzeczywistości potrafi przynieść firmie znaczne korzyści — zwłaszcza przy regularnym i rzetelnym przeprowadzaniu tego procesu.

Czym jest audyt i za co odpowiada audytor?

Audyt jest oceną funkcjonowania i jakości całości firmy lub jej poszczególnych procesów, a także pojedynczych projektów lub nawet konkretnych produktów. Polega na zbadaniu zgodności wziętego na warsztat elementu z wyznaczonym punktem odniesienia. Przeprowadza go tzw. audytor, czyli osoba lub instytucja, która zobowiązuje się do dokonania badań i nadzoru, a na końcu sporządzenia wyników. Do jego obowiązków należy m.in. analiza danych finansowych oraz konfrontowanie ze stanem faktycznym.

Audyt procesów — na czym polega?

Ten rodzaj audytu przypomina diagnozę lekarską, która ma za zadanie wykrycie wszelkich nieprawidłowości, które mogą zakłócić funkcjonowanie określonych procesów. W danym przypadku chodzi o analizę strategii firmy, jej regulacji operacyjnych i zarządczych, a także stwierdzanie ryzyka, słabości oraz potencjalnych zagrożeń. Pod uwagę brane jest też zapotrzebowanie klientów, które w ramach audytu zestawiane jest z działalnością firmy.

Efektem całego procesu jest sporządzenie raportu oraz szczegółowych instrukcji, których wprowadzenie może zredukować problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć pod adresem https://www.crowe.com/pl/services/konsulting/audyt-wewnetrzny.

Jakie korzyści niesie ze sobą przeprowadzanie regularnych audytów?

Podstawowym benefitem jest jakość organizacyjna, ponieważ to ona, wraz z różnorodnymi jej implikacjami, jest podstawowym przedmiotem audytów. Oczywistą korzyścią jest wyeliminowanie nieprawidłowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem w oparciu o raporty końcowe. Rośnie także jakościowy aspekt zarządzania organizacją wraz z kontrolą nad procesami, które zachodzą w jej ramach. Wszystkie te zjawiska mają bezpośrednie przełożenie na opinię o firmie, która po pozytywnym przejściu audytu zwiększa zaufanie pokładane w niej przez klientów oraz akcjonariuszy. Szczegóły tego procesu znajdują się na stronie https://www.crowe.com/pl.

Audyt to zysk czy strata?

Warto spoglądać na ten proces z perspektywy korzyści wynikających z pozytywnych zmian. Koszty samego przeprowadzenia audytu należą do przejściowych i można potraktować je jako inwestycję w przyszłość firmy. Zyski otrzymane z likwidacji ewentualnych nieprawidłowości i problemów wielokrotnie przekroczą nakłady audytu.