Do jakiego celu służy kruszywo drogowe i czym się różni od kruszywa budowlanego?

Excavator Working On Road Construction. Backfilling of gravel for laying asphalt. Construction site, crane and building at sunset background. Soft focus

Kruszywa używa się dzisiaj bardzo powszechnie i to w różnych celach. Niemniej przede wszystkim znajduje ono zastosowanie w przemyśle. Kwestie nazewnictwa i podziałów kruszyw bywają niejasne. Spróbujemy zatem wyjaśnić, czym jest kruszywo drogowe i czym różni się od budowlanego.

Kruszywo – co to takiego?

Nie sposób wytłumaczyć, jaka jest różnica pomiędzy kruszywem drogowym a budowlanym, dopóki nie wyjaśnimy, czym ogólnie jest kruszywo. Otóż mowa po prostu o materiale sypkim. Przyjęło się, że kruszywo to materiał pochodzenia mineralnego, czyli najczęściej po prostu pokruszona skała. Niemniej obecnie korzysta się też z kruszyw syntetycznych, czyli tworzonych przez ludzi.

Kruszywo drogowe, czyli rodzaj kruszywa budowlanego

Przechodząc do sedna, spróbujemy teraz wyjaśnić, czym jest kruszywo drogowe. Otóż zwykle określa się tak kruszywo wykorzystywane podczas budowy drogi. Chodzi zarówno o zastosowanie kruszywa jako jednej z warstw drogi, znajdującej się pod nawierzchnią, jak i o zastosowanie kruszywa jako nawierzchni. Innym pojęciem jest kruszywo budowlane. To pojęcie szersze, odnoszące się do wszystkich kruszyw stosowanych w przemyśle budowlanym. Tym samym wlicza się tutaj również choćby te materiały, które dodaje się do mieszanki podczas tworzenia betonu. Niemniej beton, a przynajmniej rodzaje kruszyw, które się do niego dodaje, bywają wykorzystywane również przy budowie dróg. Zatem jak widać, podział na kruszywo drogowe i budowlane jest nieco umowny.

Frakcja kruszywa

Największą różnicą pomiędzy kruszywami umownie uznanymi za drogowe i tymi wykorzystywanymi w innych gałęziach budownictwa jest frakcja. Oczywiście w budownictwie drogowym wykorzystuje się kruszywa o różnych frakcjach, niemniej zwykle jest ona dosyć spora. Co innego kruszywa stosowane choćby jako składniki betonu. W tym przypadku stosuje się materiały o minimalnej frakcji. Różnica ta wprost wynika z odmiennych zastosowań poszczególnych rodzajów kruszywa.

Zapraszamy po więcej informacji: Kruszywo drogowe Rybnik.