Na czym polega nadzór geotechniczny?

Posadowienie budynku w niewłaściwym miejscu może skończyć się katastrofą budowlaną. Dlatego w określonych przypadkach polskie prawo wymusza na inwestorach przeprowadzenie szeregu badań, które pozwalają ocenić stan gruntu, zanim na teren wjadą koparki. Analizy gruntu nie może jednak dokonać byle kto. Kwestią tą zajmuje się specjalista, który sprawuje nadzór geotechniczny nad budową. Na czym on polega?

Nadzór geotechniczny – kto go pełni i na czym polega?

Nadzór geotechniczny nad budową to zbyt ważna kwestia, aby oddać ją w ręce laika. Dlatego najczęściej sprawuje go specjalista – inżynier geotechnik lub geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi. Choć nie zawsze specjalistyczne badanie jest konieczne, warto je wykonać. Na podstawie przeprowadzonych badań fachowiec jest bowiem w stanie określić, czy pod powierzchnią trawy nie ma gruntów o niejednorodnej strukturze i słabej nośności, co mogłoby mieć negatywny wpływ na stan techniczny budynku.

Podstawowym celem nadzoru geotechnicznego jest analiza struktury gruntu. Żeby jej dokonać, specjalista przeprowadza szereg badań. Co koniecznie musi sprawdzić?

  1. Poziom wód gruntowych. Zbyt wysoki jest poważnym problemem w przypadku budynków z podpiwniczeniem. Wymusza na inwestorze wykonanie hydroizolacyjnych zabezpieczeń fundamentów.
  2. Stabilność gruntu. Żeby ją określić, specjalista analizuje strukturę i profil geologiczny gruntu, a także jego odporność na działanie wilgoci. W tym celu dokonuje pomiarów sondą statyczną i dynamiczną, a próbki gruntu i wód gruntowych wysyła do laboratorium,
  3. Nachylenie gruntu. To jeden z dwóch – obok stabilności – czynników, które przesądzają o rodzaju zastosowanych fundamentach i wpływają na koszty budowy obiektu.

Wyniki badań posłużą specjaliści za podstawę do sporządzenia dokumentacji technicznej, będącej oparciem dla ekipy budowlanej, która przystąpi do prac związanych z przygotowaniem gruntu i dalej – posadowieniem budynku. Dlatego nadzór geotechniczny musi być sprawowany rzetelnie. W przeciwnym razie może doprowadzić do katastrofy budowlanej.