Czym są noty korygujące w księgowości?

W przypadku, gdy faktura zawiera błędy formalne, np. błędne dane osobowe, błędną datę sprzedaży lub wykonania usługi, nabywca jest zobowiązany do wystawienia noty korygującej. Wymóg i sposób wystawiania takich faktur reguluje art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Jakie błędy można poprawić notą korygującą online?

Notą korygującą można skorygować tylko błędy formalne na fakturze, czyli takie, które nie zmieniają liczby sprzedanych towarów lub ceny, czyli takie, które nie mają wpływu na kwotę VAT na fakturze.

Czego nie można skorygować za pomocą noty korygującej online?

Ponieważ nie możesz zmienić kwoty VAT na fakturze, musisz skorygować ilość lub ilość sprzedanych towarów lub usług.

Nota nie może korygować: – jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub usług – sumy wszystkich rabatów i obniżek cen – ceny jednostkowej produktu lub usługi (netto) – stawki podatku

Rozróżnienie między notą korygującą a fakturą korygującą

Gdy nabywca faktury zauważy na niej błędy formalne i chce je skorygować, wystawia notę korygującą. W tym celu wystawia notę korygującą, którą sprzedawca musi zaakceptować.

Faktura korygująca służy do skorygowania wszystkiego, czego nie może skorygować nota. Jest to nowa faktura, która nawiązuje do poprzedniej, korygując błędne kwoty rabatu, sprzedane ilości i ich wartości, a tym samym stawki podatku. Ponieważ wartości podatkowe są różne, istnieją dwa rodzaje faktur: plusowe i minusowe, zwane również fakturami „plusowymi” lub „minusowymi” w stosunku do oryginału.

Jak można uniknąć konieczności wprowadzania zmian?

Jedyne, co można zrobić, to przekazać kontrahentowi dokładne dane i dwukrotnie sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne podczas sprzedaży lub zaraz po otrzymaniu faktury. Jako sprzedawca warto jednak zainwestować w dobry program do fakturowania, który umożliwia pobranie danych kontrahenta według numeru NIP, co zmniejsza ryzyko błędów formalnych, ponieważ po pobraniu danych możemy się pomylić tylko w nazwie produktów lub usług albo w datach.