Czy hale stalowe można rozbudowywać?

Niewiele jest obiektów budowlanych, które można powiększać zawsze, kiedy tylko uznamy, to za konieczne. Rozmiary przestrzenne większości budowli są ściśle dopasowane do wytrzymałości materiałów, z których się je wykonuje, do podłoża, na którym się je stawia, do ich przeznaczenia oraz do warunków, w jakich będą one eksploatowane. W grupie tych nielicznych, które można rozbudowywać niemal dowolnie, są hale stalowe.

Czy wszystkie hale stalowe można rozbudowywać

Oczywiście konstrukcje i przeznaczenie pewnych hal stalowych, już z góry przesądzają o tym, że nigdy w przyszłości nie będzie się ich rozbudowywać. Do tego rodzaju obiektów możemy zaliczyć np. hale sportowe. Aby kibic mógł swobodnie obserwować jakiś mecz, zawody lekkoatletyczne i inne podobne zmagania, to na linii jego wzroku nie może być żadnych przeszkód, dlatego też dach hali nie jest podpierany żadnymi środkowymi filarami i opiera się jedynie na zewnętrznych podporach. Nie da się takiego dachu powiększać w nieskończoność, bo runąłby w końcu pod własnym ciężarem. Zupełnie inaczej mają się sprawy z halami magazynowymilogistycznymiprodukcyjnymi czy handlowymi; w nich z pewnością środkowe filary dachu nie będą nikomu przeszkadzały. Skoro więc żadne dodatkowe podpory dachu w tego typu halach nie będą przeciwwskazaniem do ich rozbudowywania, to czy mogą istnieć jakieś inne przeszkody natury technicznej, które by to uniemożliwiały? Odpowiedź brzmi: nie. Zdecydowaną większość hal stalowych daje się rozbudowywać wzdłuż i wszerz bez żadnych większych problemów. O tym, jak się to robi, opowiedzieli nam specjaliści z firmy PROFIX z Krakowa.

Rozbudowa hal stalowych

Bywa tak, że przedsiębiorca, poszerzając działalność, musi zwiększyć powierzchnię produkcyjną lub magazynową swojego zakładu. W przypadku hali stalowej jest to stosunkowo łatwe, szczególnie wtedy, gdy już na etapie jej projektowania, założono, że w przyszłości ma ona zostać rozbudowana. Odpowiednie dobranie ramy stalowej i fundamentów hali pozwoli ją w odpowiednim momencie bardzo szybko powiększyć. Jeśli natomiast takiej możliwości wcześniej nie przewidziano, to należy zadbać o to, aby planowana rozbudowa nie powodowała dodatkowych obciążeń już istniejącej konstrukcji, co oczywiście wymaga znacznie większego nakładu pracy. Niezależnie jednak od tego, z jakim przypadkiem będziemy mieli tutaj do czynienia, to dla rozbudowania hali stalowej konieczny jest projekt i pozwolenie na budowę. Jeśli w grę wchodzi przedłużenie linii produkcyjnej, to najlepszym rozwiązaniem będzie przedłużenie hali, natomiast przy zwiększaniu powierzchni magazynowej lepsze będzie jej poszerzenie.

Rozbudowa hal stalowych jest względnie łatwa, z tego względu, że są one budowane z gotowych prefabrykatów, nie trzeba tutaj żadnych wyburzeń, można ponownie wykorzystać elementy likwidowanych ścian, a ich konstrukcje są stosunkowo lekkie.