Płyty wiórowe i ich użycie do budowy sanitariatów

Drewno to najstarszy i najbardziej znany materiał wykorzystywany w budownictwie. Najczęściej stosowany jest, jako element konstrukcyjny. Coraz częściej używane są również materiały drewnopochodne, takie jak płyty wiórowe, które mają szereg zastosowań, np. jako elementy ścian zewnętrznych przy budowie sanitariatów. Sprawdźmy jak powstają płyty wiórowe i jakie mają właściwości!

Jak powstają płyty wiórowe?

Płyty wiórowe wykonane są z wiórów drzewnych, a dokładnie z cząstek drewna lub zdrewniałych cząstek roślin, które następnie łączone są ze sobą pod wysokim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze przy użyciu klejów syntetycznych. Rozdrobnione kawałki drewna swoją wielkością przypominają trociny. Grubość płyt wiórowych to najczęściej od 3 do 50 mm. Ich powierzchnia może być szlifowana, oklejona fornirem, pokryta laminatem lub lakierem do drewna.  Płyty wiórowe charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Mają one kilka odmian. Płyta OSB to jeden z rodzajów płyty wiórowej gdzie, jako spoiwa dla wiórów stosuje się żywice, a nie klej. Różnica polega na trójwarstwowym prasowaniu. Płyty wiórowe dzielą się również ze względu na wiązanie spoiwami mineralnymi. Możemy wyróżnić płyty cementowo – wiórowe wytworzone z wiórów drzewnych spojonych cementem, płyty magnezytowo – wiórowe, gdzie wióry spojone są spoiwem magnezytowym oraz płyty gipsowo – wiórowe, spojone gipsem. Ze względu na budowę możemy wymienić płyty jednowarstwowe, wielowarstwowe, frakcjonowane czy frakcjonowane warstwowo. Zwróćmy uwagę na to, że wpływ budowy płyty na jej właściwości jest bardzo mocno związany ze sposobem ułożenia cząstek oraz rozkładem gęstości na jej przekroju poprzecznym.

Zastosowanie płyt wiórowych w budowie sanitariatów

Płyty wiórowe wykorzystywane są przy budowie kabin sanitarnych. Kabiny sanitarne są to ścianki działowe, które są głównym elementem wyposażenia toalet w miejscach użyteczności publicznej. Pomagają zachować higienę osobistą oraz prywatność podczas korzystania z toalety.

„Płyty wiórowe charakteryzują się gęstością, wilgotnością, nasiąkliwością po moczeniu w wodzie oraz wytrzymałością. Płyty wiórowe melaminowane stosowane są w budowie sanitariatów, w których nie istnieje ryzyko bezpośredniego kontaktu z wodą lub zbyt dużą wilgocią. Są one przeznaczone głównie do budowy kabin sanitarnych WC, w których nie ma konieczności stosowania całkowicie wodoodpornych materiałów” – dowiadujemy się w rozmowie z ekspertem z firmy Sanipol, która zajmuje się sprzedażą ścian działowych do sanitariatów.

Czyszczenie powierzchni płyt zwilżoną ścierką z użyciem detergentów jest całkowicie bezpieczne, gdyż cała konstrukcja jest bardzo solidna i trwała oraz zabezpieczona jest przed wilgocią.