Logopedia

Jeżeli mowa naszego dziecka jest niewyraźna, ma ono problemy z artykulacją pewnych głosek, to wówczas powinniśmy razem z nim odwiedzić gabinet logopedy.

Czym dokładnie zajmuje się logopedia?

Logopedia jest dziedziną nauki, która zajmuje się kwestią prawidłowego rozwoju mowy, a także późniejszego jej doskonalenia. Do zakresu tej dziedziny należy także bezpośrednie usuwanie różnych wad oraz zaburzeń prawidłowej artykulacji.

Logopedia czerepie metody oraz teorie z bardzo wielu innych nauk. Możemy wymienić między innymi psychologię, neurologię, językoznawstwo, anatomię, fizjologię czy pedagogikę.

Logopedia – specjalności

Podstawowy podział logopedii to ten na logopedię teoretyczną oraz logopedię stosowaną (tutaj mamy jeszcze rozróżnienie na logopedię ogólną oraz specjalną). Dodatkowo możemy wskazać specjalizacje w ramach logopedii ogólnej (wychowawcza, artystyczna) oraz logopedii specjalnej (korekcyjna, surdologopedia).

Logopedia teoretyczna przede wszystkim zajmuje się rozwojem wiedzy poprzez przeprowadzanie badań. Ich wyniki przyczyniają się do powstawania nowych metod i narzędzi mających za zadanie diagnozowanie oraz terapię zaburzeń mowy.

Logopedia stosowana ma bardziej praktyczne nastawienie. Dotyczy ona rozwoju zdolności komunikacyjnych i eliminowania przeszkód stojących na drodze tego procesu. Pierwsza subdyscyplina logopedii stosowanej, czyli logopedia ogólna zajmuje się generalnym kształtowaniem poprawnej kompetencji w zakresie mowy, a także szlifowaniem mowy już rozwiniętej. Z kolei logopedia specjalna koncentruje się na usuwaniu konkretnych wad mowy, a także nauczaniu mowy od samych podstaw.

Wizyta u logopedy

Z naszym dzieckiem powinniśmy udać się do logopedy w momencie, kiedy zaobserwujemy u niego nieprawidłowości w budowie aparatu artykulacyjnego (na przykład odstępstwa w budowie języka, wadę zgryzu itd.). Zaniepokoić powinny nas również problemy w rozwoju psychomotorycznym czy dotyczącym sfery emocjonalnej. Bezpośredni alarm następuje wtedy, gdy okazuje się, że wymowa naszej pociechy odbiega od normy właściwej dla danego przedziału wiekowego.

Pierwszą czynnością, jaką wykonuje logopeda, jest rozpoznanie przyczyn zaburzeń mowy. Dopiero później możliwe jest podjęcie właściwych działań terapeutycznych. Terapia logopedyczna w dużej mierze opiera się na zadawaniu określonych ćwiczeń, które dziecko powinno sumiennie wykonywać. Logopeda katowice sprawdza je na kolejnych sesjach, oceniając postępy i wprowadzając kolejne elementy terapii.