Jak wydłużyć swoje życie?

Regularne wykonywanie ćwiczeń, przestrzeganie zdrowej diety, niepalenie papierosów, brak nadwagi i picie tylko umiarkowanych ilości alkoholu może wydłużyć życie człowieka, dla kobiet o 14 lat, a dla mężczyzn o 12 lat.

Regularne ćwiczenia to jedna z pięciu czynności, które można wykonać w celu wydłużenia swojego życia. Kolejne to zdrowa dieta, kontrola wagi oraz ograniczone spożycie alkoholu. Te same czynniki wpływają na zapobieganie rozwojowi chorób sercowych i krążeniowych. Oczywiście, człowiek, by zmienić pewne kwestie w swoim życiu, musi zostać napędzony przez zewnętrzny bodziec. Dlatego też, warto skupić się na profilaktyce.

Ile żyją Polacy?

Według danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny – GUS mężczyźni w Polsce żyli średnio 73,9 lat, natomiast kobiety 81,9 lat. W porównaniu z poprzednimi latami, a zwłaszcza rokiem 1990 Polacy żują przeciętnie dłużej o 7,7 (mężczyźni) i 6,7 (kobiety) lat. W Polsce, jak i w innych europejskich krajach, rozwija się pewne zjawisko o nazwie nadumieralność mężczyzn. Oznacza to wyższy odsetek zgonów mężczyzn, niż kobiet.

Styl życia a wiek człowieka

Obecnie trwają złożone badania dotyczące wpływu zmodyfikowanych produktów i czynników na zdrowie człowieka. Istnieją pewne zachowania w stylu życia człowieka, które bezpośrednio wiążą się z kondycją organizmu. Tym samym, ludzie mogą manipulować tymi czynnikami, aby zminimalizować ryzyko rozwoju chorób. Na przykład umiarkowane spożywanie alkoholu koreluje ze zdrowiem poznawczym i długowiecznością.

Badacze odkryli, że regularne, ale umiarkowane spożycie alkoholu wiąże się z niższym ryzykiem upośledzenia funkcji poznawczych, jak również dłuższym życiem.

Pięć czynników ryzyka

Czynniki ryzyka związane z obniżeniem wieku życia to przede wszystkim:

  • Uzależnienie od nikotyny i innych używek z grupy nikotyn,
  • umiarkowane spożycie alkoholu – czyli około jedna wina dziennie dla kobiet lub dwie dla mężczyzn,
  • regularne ćwiczenia – codziennie lub częściej, o umiarkowanej lub energicznej aktywności,
  • zdrowa dieta oparta na rybach, warzywach i owocach,
  • utrzymywanie odpowiedniej masy ciała o BMI niższym niż 25.

Wyżej wymienione czynniki podlegały szerokim analizom i badaniom przeprowadzanym przez amerykańskich naukowców. I tak, w ich opinii średnia długość życia wzrasta wraz z każdym dodatkowym czynnikiem. Łącząc wszystkie wyniki, naukowcy opracowali reprezentatywne na poziomie krajowym szacunki dotyczące dłuższej oczekiwanej długości życia powiązanej z każdym czynnikiem niskiego ryzyka związanego ze stylem życia, a także wszystkich razem połączonych.

Okazało się, że kobiety, które nie zastosowały żadnego z pięciu czynników niskiego ryzyka, miały średnią długość życia 29 lat w wieku 50 lat, w porównaniu do 43,1 lat dla tych, którzy przyjęli wszystkie pięć. Podobnie było w przypadku mężczyzn, którzy nie przyjęli żadnego z pięciu czynników mających średnią długość życia wynoszącą 25,5 lat w wieku 50 lat w porównaniu z 37,6 lat w przypadku tych, którzy przyjęli je wszystkie.

Tak więc kobiety, które trzymały się pięciu nawyków zdrowotnych niskiego ryzyka żyły średnio o 14 lat dłużej niż kobiety, które nie podążały za żadnymi z nich, a dla mężczyzn zysk ten wynosił 12 lat.

Dlatego też, już od samych początków swojego życia warto zwracać uwagę na dietę, aktywność fizyczną oraz na ilość spożywanego alkoholu. Przecież wiek wydłużony nawet o 10 lat to sukces.