Dlaczego WTX to super dokładna technologia ważenia

Dokładność pomiaru ma kluczowe znaczenie zarówno dla interesu firmy produkcyjnej czy przetwórczej, jak i dla jej klientów. Dlatego też producenci czujników wagowych i technologii pomiarów stale szukają nowych rozwiązań. Innowacyjną propozycję stanowi technologia WTX. Sprawdźmy, dlaczego zapewnia ona maksymalnie dokładne pomiary.

WTX, czyli digitalizacja czujników wagowych

Innowacyjna technologia WTX umożliwia cyfryzację pracy czujnika wagowego, z czego wynika szereg korzyści. Przede wszystkim możliwa jest kontrola pomiarów i warunków, w których są dokonywane, przez co dochodzi do wykluczenia czynników zakłócających. Podnosi to w znacznym stopniu dokładność. Jednocześnie zdigitalizowany czujnik wagowy daje większe możliwości w zakresie konfiguracji, co pozwala przystosować jego pracę do danego zadania i ładunków, które są poddawane ważeniu. Na uwagę zasługuje również elastyczność instalacji terminala wagowego WTX, który można przystosować w zasadzie do każdego zastosowania. Elastyczność przyczynia się również do zwiększenia dokładności pomiaru za sprawą możliwości przeprowadzania montażu w sposób absolutnie optymalny.

Czujnik wagowy dostosowany do pomiarów statycznych i dynamicznych

Co istotne, czujnik wagowy wyposażony w technologię WTX pozwala dokonywać pomiarów zarówno statycznych, jak i dynamicznych. Znacząco zwiększa to zakres jego możliwych zastosowań. W wielu branżach tempo produkcji to kwestia kluczowa, przez co niewskazane jest wstrzymywanie jej w jakimkolwiek celu. Zastosowanie dopasowanego do danych warunków i zadań terminala WTX sprawia, że zatrzymywanie linii produkcyjnej rzeczywiście okazuje się zbędne, a niezwykle dokładny pomiar udaje się wykonać niejako w biegu.

Super wytrzymały czujnik wagowy

Ważnym aspektem jest też wytrzymałość terminala wagowego WTX. Ze względu na wszechstronność zastosowań tej metody, terminale WTX wykonuje się ze stali nierdzewnej o wysokim poziomie szczelności. Dzięki temu sprzęt może pracować nawet w najtrudniejszych warunkach, przy wysokim poziomie wilgoci i w różnych temperaturach. Ponadto doskonale spisuje się w branżach wymagających ważenia produktów spożywczych. Bez względu na zadanie, które powierza się czujnikowi wagowemu z technologią WTX oraz jakie są warunki otoczenia, pracuje on z identyczną, wyjątkowo wysoką dokładnością.